Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Lähetäkortti.com / Postcardissimo Oy
Y-tunnus: 2786213-7

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

customerservice@postcardissimo.com

Rekisterin nimi

Postcardissimo Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on asiakas- ja kauppasuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä käyttö tilastollisiin tarkoituksiin. Postcardissimo Oy käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja palvelutarjonnan suunnitteluun, asiakkuuden hoitamiseen, yrityksen palveluista tiedottamiseen, markkinatutkimuksiin sekä tarjonnan kohdistamiseen.

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot. 

Tietojen poistaminen

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas rekisteröityy palveluun, tilaa uutiskirjeen tai tekee ostoksen.

Asiakas voi kieltää yhteystietojensa käytön sähköiseen suoramarkkinointiin ja yrityksen palveluista tiedottamiseen. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Postcardissimo Oy:n sisäisen verkon käyttöoikeuksia. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin ja edellyttää henkilökohtaisten käyttäjätunnusten käyttöä. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu tämän palvelun asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisena ja rekisteröidyn on pystyttävä todentamaan henkilöllisyytensä. 

Tarkastuspyynnössä tulee ilmetä vähintään seuraavat tiedot: Asiakkaan/Rekisteröidyn nimi, Osoite, Postinumero ja -toimipaikka, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero. Lisäksi tarkastuksen kohde, eli mitä tietoa rekisteröity hakee.