Ehdot

Soveltamisala ja voimassaolo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Postcardissimo Oy:n (LAHETAKORTTI.COM, Y: 2786213-7) ja kuluttaja-asiakkaan (myöhemmin asiakas) väliseen verkkokauppaan, ellei tuote- tai palvelukohtaisissa ehdoissa ole toisin sovittu. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi 8.10.2014 alkaen.

Postcardissimo Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät LAHETAKORTTI.COM kotisivuilla. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan ellei laissa ole toisin määrätty.

Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Kun Postcardissimo Oy on vastaanottanut tilauksen, sopimus syntyy. Postcardissimo Oy:llä on ilman asiakkaan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Postcardissimo Oy:llä on myös oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

Postcardissimo Oy voi perua tilauksen mikäli havaitsee selvästi toiselle vahingollista materiaalia, tai muuten toista loukkaavan kortin. Postcardissimo Oy ei ole kuitenkaan vastuussa palvelun kautta lähetetystä materiaalista, vaan sen sisällöstä vastaa aina Asiakas.

Toimitusaika ja –tapa

Tuotteet pyritään toimittamaan Asiakkaan toivomana päivänä. Postcardissimo Oy ei kuitenkaan ole vastuussa toimitusvirheistä, jotka ovat kolmansien osapuolien aiheuttamia. Huomioithan, että kortit lähtevät matkaan toivottua saapumispäivää edellisenä arkipäivänä Postin priority-lähetyksenä (1. luokassa). Yleensä kortti saapuu perille toivottuna saapumispäivänä tai toivottua saapumispäivää seuraavana arkipäivänä.

Toimitusaika-arviot on kuitenkin laadittu yhteistyökumppanien antamien tietojen perusteella. Postcardissimo Oy tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä. Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua LAHETAKORTTI.COM:n järjestelmään.

Huomaathan, että kortteja EI toimiteta kansallisina vapaapäivinä, vaikka ne olisivat valittavissa toimitusaikakalenterista. Toimitusaikaan saattaa myös vaikuttaa Postin erikoisaikataulut mm. joulun aikaan.

Toimituskulut ja hinta

Toimituskulut sisältyvät tuotteen arvonlisäverolliseen hintaan (joka 1.1.2016 on 2,50 euroa), joka verkkosivuilla ilmoitetaan. Uusia tuotteita tuodaan kenties valikoimiin myöhemmin, jolloin uuden tuotteen hintakin saattaa olla eri kuin nyt myynnissä oleva tuotevalikoima. Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.

Maksaminen

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Palautusoikeus

Palvelutilauksella ei ole peruutus- tai palautusoikeutta. Aloitetusta työstä laskutetaan kaikki aiheutuneet kustannukset, jos tilaus perutaan asiakkaan toimesta sähköisen tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen. Työ pyritään keskeyttämään ilman viivytystä tilaajan tekemän ilmoituksen jälkeen. Rajoitukset palautusoikeudessa kuluttajansuojalain 6. luvun 16 § mukaisesti: Tuotteelle ei myönnetä palautus- ja/tai peruutusoikeutta, jos se on erityisesti ostajan toivomuksesta valmistettu, tilattu tai muokattu hyödyke, kun työn suorittaminen on ehditty aloittaa tai juuri asiakasta varten hankittavan tuotteen ostotilaus on valmistunut.

Tuotteen riskit

Koska kyse on digitaalisesta painotuotteesta, voi lopputuote erota printtilaadultaan päätteellä näkyvästä kuvasta. Asiakkaan itse lataamien kuvien liian alhainen resoluutio tai poikkeava väriprofiili (muu kuin sRGB) voivat johtaa heikkoon painolaatuun.

Kun postikortti toimitetaan määränpäähänsä, Postcardissimo Oy ei vastaa postituksen aikana aiheutuvista virheistä tuotteeseen.

Reklamaatiot ja tiedustelut

Mahdollisista virheistä on ilmoitettava Postcardissimo Oy:lle kohtuullisessa ajassa siitä, kun Asiakas havaitsee tai hänen olisi pitänyt havaita virhe. Reklamaatiot ja tiedustelut osoitetaan Postcardissimo Oy:n sähköpostiin customerservice@postcardissimo.com. Reklamaatiot tulee aina tehdä kirjallisesti.  Tilauksessa ei katsota olevan virhettä, jos virhe johtuu asiakaan oman alkuperäisaineiston virheestä.

Asiakasrekisteri

Postcardissimo Oy:n asiakkaiden nimi- ja yhteystiedot tallennetaan Postcardissimo Oy:n asiakasrekisteriin. Rekisterin tarkoitus on asiakas- ja kauppasuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä käyttö tilastollisiin tarkoituksiin. Postcardissimo Oy käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja palvelutarjonnan suunnitteluun, asiakkuuden hoitamiseen, yrityksen palveluista tiedottamiseen, markkinatutkimuksiin sekä tarjonnan kohdistamiseen.

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisteriselosteen voi pyytää osoitteesta customerservice@postcardissimo.com. Kortin vastaanottajien tietoja ei missään tapauksessa käytetä suora- tai muuhun markkinointiin.

Asiakasviestintä

Postcardissimo Oy voi lähettää asiakkaille sekä asiakaspalveluviestejä että markkinointiviestejä sähköpostiin ja matkapuhelimeen. Suoramarkkinoinnin voi kieltää tai lopettaa lähettämällä viestin osoitteeseen customerservice@postcardissimo.com.

Immateriaalioikeudet

Postcardissimo Oy omistaa tarvittavat oikeudet sivuillaan myytäviin tuotteisiin. Nämä ehdot on sovittu tuotteiden toimittajien (graafikot) kanssa. Postcardissimo Oy ei omista immateriaalioikeuksia Asiakkaan palveluun toimittamasta materiaalista (oman kortin lataus). Asiakas vastaa siitä, että hänellä on asianmukainen oikeus palveluun toimittamiinsa kuviin tai muuhun materiaaliin.

Asiakas vastaa siitä, että aineisto ei aiheuta häiriötä tai vahinkoa Postcardissimo Oy:lle tai ulkopuolisille, ei loukkaa kenenkään tai minkään tahon yksityisyyttä, oikeuksia, tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia, eikä ole vastoin hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä.

Postcardissimo Oy:llä ei ole velvollisuutta tarkistaa Asiakkaan toimittamaan aineistoon kohdistuvia immateriaalioikeuksia eikä muita oikeuksia. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan tilauksensa yhteydessä toimittamaansa aineistoon mahdollisesti liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista mahdollisista oikeudenkäynti- ym. kustannuksista, vahingonkorvauksista sekä muista mahdollisista korvausvelvoitteista.

Postcardissimo Oy vapautuu sopimuksen mukaisten velvollisuuksien noudattamisesta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta force majeure –tapauksissa, joita ovat mm. lakko, työsulku, onnettomuudet, viranomaisten toimenpiteet ja muut olosuhteet, joita ei ole voinut välttää, ja joiden seurauksia se ei ole voinut estää. Postcardissimo Oy pyrkii hoitamaan sopimuksensa mahdollisimman hyvin myös em. tilanteissa.

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on myös oikeus nostaa kanne kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Postcardissimo Oy kuitenkin toivoo, että mahdolliset erimielisyydet voidaan sovittaa ensisijaisesti keskustelemalla.